Izaberite svoj paket

Model naplate

Rješenje je smješteno u Spanovom Azure oblaku i koristi se na bazi software as a service (SaaS).

Korisnici za jedinstvenu mjesečnu cijenu dobivaju mogućnost korištenja web aplikacije 24/7 dok brigu o infrastrukturi i dostupnosti rješenja u potpunosti vodi Span.

Paketi uključuju mogućnost prijave problema u radu rješenja Spanovom odjelu podrške i korištenja konzultantskih usluga uključenih u paket te ugovaranja dodatnih usluga po potrebi.

SPAN PDP – PRODAJNI PAKETI

Osnovni

Funkcionalnosti

 • Evidencija aktivnosti obrada
 • Upravljanje privolama
 • Upravljanje ispitanicima
 • Zahtjevi
 • Incidenti
 • Nadzorna ploča
 • API
 • Portal za ispitanike
 • Consentio
 • Dokumentacijski centar

Ograničenja

 • Do 5 administratora
 • Do 20 aktivnosti obrada
 • Do 10 000 ispitanika
 • Sučelje na HR/ENG/SLO

Podrška

 • Uključena je instalacija novih verzija i ispravak grešaka
 • Uključena edukacija za administratora u trajanju od 4h
 • Tromjesečno do 1h telefonskog ili e-mail savjetovanja
 • Radionice

Sustav

 • EU cloud instalacija

Način naplate

 • Mjesečno ili godišnje
 • Ugovor na minimalno godinu dana

Napredni

Funkcionalnosti

 • Evidencija aktivnosti obrada
 • Upravljanje privolama
 • Upravljanje ispitanicima
 • Zahtjevi
 • Incidenti
 • Nadzorna ploča
 • API
 • Portal za ispitanike
 • Consentio
 • Dokumentacijski centar

Ograničenja

 • Bez ograničenja
 • Bez ograničenja
 • Bez ograničenja
 • Sučelje na HR/ENG/SLO

Podrška

 • Uključena je instalacija novih verzija i ispravak grešaka
 • Uključena edukacija za do 10 polaznika u trajanju od 8h
 • Mjesečno do 1h telefonskog ili e-mail savjetovanja
 • Tromjesečno dvosatna radionica

Sustav

 • EU cloud instalacija

Način naplate

 • Mjesečno ili godišnje
 • Ugovor na minimalno godinu dana